Ny sökning
PNS0214

Kritiska perspektiv på jordbruksförändring

PNS0214 Kritiska perspektiv på jordbruksförändring, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur
Kurskod: PNS0214 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 70%