Ny sökning
PNS0215

Real Time Quantitative PCR – theory, experimental design and data analysis

PNS0215 Real Time Quantitative PCR – theory, experimental design and data analysis, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-25

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0215 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%