Ny sökning
PNS0216

Landsbygdsutveckling i globala syd

PNS0216 Landsbygdsutveckling i globala syd, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-28

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course leader: Harry Fischer
Vice-course leader: Flora Hajdu

The course is based on the knowledge and current research that takes place at the Division of Rural Development, SLU and includes interaction with many of the lecturers and researchers who focus on the Global South.

The course is given as part of the post graduate research school ’Society and Landscape’ at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land