Ny sökning
PNS0217

Analtyiska metoder: Narrativ och Diskurser

PNS0217 Analtyiska metoder: Narrativ och Diskurser, 6,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-17

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

It is possible for applicants to only join one block for a single credit. It is possible to get an additional 1,5 credits for writing a paper using the approaches during the course and have it peer reviewed by peers in the class at the end of the course.

The course is part of the research school Society and Landscape at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land