Ny sökning
PNS0217

Analtyiska metoder: Narrativ och Diskurser

PNS0217 Analtyiska metoder: Narrativ och Diskurser, 6,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-17

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: PNS0217 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 55%