Ny sökning
PNS0218

Avancerad oorganisk kemi

PNS0218 Avancerad oorganisk kemi, 15,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-04

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Kemi
Kurskod: PNS0218 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 55%