Ny sökning
PNS0220

Praktisk röntgenkristallografi

PNS0220 Praktisk röntgenkristallografi, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-04

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

PhD-students and postdocs from SLU and other Swedish Universities are welcome to register for this course, although the SLU PhD-students will be given priority.
course, although the SLU PhD-students will be given priority.
Max number of participants: 8
Min number of participants: 3
NB! The lectures are open to everyone

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper