Ny sökning
PNS0222

Spectral techniques for animal, agricultural and veterinary sciences

PNS0222 Spectral techniques for animal, agricultural and veterinary sciences, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-04-14

Ämnen

Bioinformatik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Kursfakta

Ämne: Bioinformatik
Kurskod: PNS0222 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Studietakt: 20%