Ny sökning
PNS0223

Bayesisk modellering

PNS0223 Bayesisk modellering, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-04-22

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course organiser and primary teacher will be Matt Low and the teaching assistant will be Malin Aronsson, both Dept. of Ecology.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi