Ny sökning
PNS0226

GIS och rumslig analys

PNS0226 GIS och rumslig analys, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-06-30

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is the second independent course unit of five in the course theme Advanced Statistics in Practice organized by Mohammad Bahram in collaboration with the NJ-faculty research schools ’Ecology-basics and applications’ and ’Focus on Soils and Water’. The course plan for the theme and this course unit was accepted 20200922 by the steering group of the research school Ecology-basics and application.

Course units of the theme Advanced Statistics in Practice 2021
• Time series analysis: Jonas Knape and Örjan Östman, February 1
• GIS and spatial analysis: Alistair Auffret and Mohammad Bahram, Feb. 15 and 18
• Meta-analysis: Julia Koricheva, April 12-13
• Getting more out of community data, Tomas Roslin and Giovanni Strona, May 3 & May 6
• Dealing with complexities of GLMs: Matt Low, May 31 & June 1

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi