Ny sökning
PNS0226

GIS och rumslig analys

PNS0226 GIS och rumslig analys, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-06-30

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0226 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%