Ny sökning
PNS0228

Pågående forskning inom markvetenskap

PNS0228 Pågående forskning inom markvetenskap, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-09-21

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursfakta

Ämne: Markvetenskap
Kurskod: PNS0228 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 15%