Ny sökning
PNS0229

Introduction to mechanics of soft materials

PNS0229 Introduction to mechanics of soft materials, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-10-15

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Maximum number of participants is 6 to ensure that the students get access to the experimental equipment and also to enable teaching in small groups should there be restrictions due to the pandemic. The course contains many practical sessions that are not suited for distance learning.
Research schools: FFB (Focus on Food and Biomaterials) and GS-VMAS

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper