Ny sökning
PNS0229

Introduction to mechanics of soft materials

PNS0229 Introduction to mechanics of soft materials, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-10-15

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Livsmedelsvetenskap Veterinärmedicin
Kurskod: PNS0229 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 35%