Ny sökning
PNS0230

Ruminant Nutrition-Digestion and Forage Chemistry

PNS0230 Ruminant Nutrition-Digestion and Forage Chemistry, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-10-29

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Students will be provided with additional papers relevant to the course content to be prepared before the start of the course that will be counted for credit gain. The course
will be organized in 2 blocks. One week of full day teaching by distance (5 days) and the other week attending physically in Umeå (7 days, compulsory) that will mainly be practical exercises and presentation of additional papers by students. Some practical exercises are as below:
1. Mathematical exercises, e.g. computing rumen fermentation balance, digestibility, kinetic parameters.
2. Modelling demonstrations/exercises.
3. Paper presentation.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap