Ny sökning
PNS0230

Ruminant Nutrition-Digestion and Forage Chemistry

PNS0230 Ruminant Nutrition-Digestion and Forage Chemistry, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-10-29

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PNS0230 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Studietakt: 100%