Ny sökning
PNS0231

Aphids as crop pests

PNS0231 Aphids as crop pests, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-08

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi