Ny sökning
PNS0233

Multivariate statistics and experimental design

PNS0233 Multivariate statistics and experimental design, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-18

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is intended for PhD-students. Post-docs can attend the course if positions are available.
Course organiser: Ali A. Moazzami, in collaboration with Sartorius Data Analytics AB

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper