Ny sökning
PNS0233

Multivariate statistics and experimental design

PNS0233 Multivariate statistics and experimental design, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-18

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0233 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%