Ny sökning
PNS0234

Aquatic systems through the lens of organic matter stability and fate – a coordinated distributed experiment

PNS0234 Aquatic systems through the lens of organic matter stability and fate – a coordinated distributed experiment, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-08

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursfakta

Ämne: Kemi
Kurskod: PNS0234 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 15%