Ny sökning
PNS0235

Fisk- och fiskekologi

PNS0235 Fisk- och fiskekologi, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-08

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is developed for PhD students interested in fish and fisheries ecology. It is based on a series of seminars covering a broad range of research topics and activities of relevance in the field. The course is running 10 November- 17 December 2021, and includes a two-day workshop and 4 online seminars. The workshop, seminars, literature and preparation renders 3.0 credits (ECTS), which is 2 weeks full time studies. An important part of the course is that the topics discussed during the course has a clear link to the students’ PhD projects.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser