Ny sökning
POG0007

Att presentera forskningsresultat, för dina kollegor

POG0007 Att presentera forskningsresultat, för dina kollegor, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2002-08-07

Ämnen

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen