Ny sökning
POG0054

Forskningsetik för doktorander

POG0054 Forskningsetik för doktorander, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2010-01-11

Ämnen

Historia/Filosofi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

SCHEDULED DATES 2017:
September 12-13, 10 am - 4 pm
September 26-27, 10 am - 4 pm

Plus Presentation of participants’ individual assignments (in smaller groups, max 2 hrs – will be arranged during the course)

To register for the course, please contact Per.Sandin@slu.se


Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen