Ny sökning
POG0059

Högskolepedagogik, grundkurs

POG0059 Högskolepedagogik, grundkurs, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2010-11-18

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Information about all courses in pedagogic/teaching: https://internt.slu.se/pedagogiska-kurser
This course: http://sus.slu.se/kursadm/kurser/kurs.cfm?KursID=GUP_eng

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen