Ny sökning
POG0065

Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar

POG0065 Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2013-08-21

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application: https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Scheduled dates 2020:

All lectures will be held 09.15 -12.00
January 30
February 6
February 13
February 20
February 27
March 5


Scheduled activities: Lectures – ca 6 h, Exercises - ca 12 h
Individual studies, not scheduled: Written exercises - ca 50 h, Literature studies – ca 15 h

Course leader on the course is Professor Anna Mårtensson.


Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen