Ny sökning
POG0070

Vetenskapsfilosofi, Uppsala

POG0070 Vetenskapsfilosofi, Uppsala, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2015-10-22

Ämnen

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Dates 2020:
September 17-18; 24-25; October 7-8; 14-15

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen