Ny sökning
POG0075

Etik och vetenskapsfilosofi

POG0075 Etik och vetenskapsfilosofi, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-05

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course consists of lectures and exercises/group exercises combined. Participation is mandatory, as is preparation for the exercises.

For application, follow this link: https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen