Ny sökning
POG0075

Etik och vetenskapsfilosofi

POG0075 Etik och vetenskapsfilosofi, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-05

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0075 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Planeringsavdelningen Studietakt: 60%