Ny sökning
POG0076

Information Retrieval and Methods for Scientific Communication

POG0076 Information Retrieval and Methods for Scientific Communication, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-19

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Biblioteket

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0076 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Biblioteket Studietakt: 20%