Ny sökning
POG0077

Att leda organisationer, projekt och processer

POG0077 Att leda organisationer, projekt och processer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-01-24

Ämnen

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application, please use the following link:
https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Autumn 2020: Videolinks will be established between Alnarp, Skara, Umeå and Ultuna. The course leader will hold the lectures from Ultuna.

September 8 (10.00-16.30)
October 12 (10.00-16.30)
October 13 (9.00-16.00)
November 9 (10.00-16.30)
November 10 (09.00-16.00)

The course leader Kjell Lindström has a Bachelor degree in behavioural science and doctoral education in pedagogics from Uppsala University, and has, after a period as university lecturer, personnel developer and analyst, now worked as a consultant for over 20 years.

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen