Ny sökning
POG0077

Att leda organisationer, projekt och processer

POG0077 Att leda organisationer, projekt och processer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-01-24

Ämnen

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0077 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Planeringsavdelningen Studietakt: 15%