Ny sökning
POG0083

Tvärvetenskapliga perspektiv, webbaserad

POG0083 Tvärvetenskapliga perspektiv, webbaserad, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-11

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application, please use https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13.

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen