Ny sökning
POG0085

Hållbarhet i en globaliserad värld – verktyg och koncept

POG0085 Hållbarhet i en globaliserad värld – verktyg och koncept, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-06-18

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Ledningskansliet

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0085 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Ledningskansliet Studietakt: 20%