Ny sökning
POG0086

Att kommunicera forskning

POG0086 Att kommunicera forskning, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

When the course is finished a written evaluation is performed. The course is limited to 20 participants.

The course is organised jointly by the NJ Research Schools (Ecology - basics and applications, Focus on Food and Biomaterials, Focus on Soils and Water, Organism biology, Society and Landscape Research School, Sustainable Biomass System, Social Science Perspectives on Sustainable Development) and the divisions of Planning and Communication.

For application, please visit: https://internt.slu.se/en/support-services/education/doctoral-education1/doctoral-courses/basic-courses-application/

Preliminary course dates 2022:
19-20 September (in Uppsala)
26-27 October (Zoom)
15-16 November (in Uppsala)

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen