Ny sökning
POG0086

Att kommunicera forskning

POG0086 Att kommunicera forskning, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

When the course is finished a written evaluation is performed. The course is limited to 20 participants.

For application, please visit: https://internt.slu.se/en/support-services/education/doctoral-education1/doctoral-courses/basic-courses-application/

Preliminary course dates 2021 (online via Zoom, approx 4-5 hours per day):
March 22
March 23
April 12
April 26
April 27

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen