Ny sökning
POG0086

Att kommunicera forskning

POG0086 Att kommunicera forskning, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Planeringsavdelningen Studietakt: 15%