Ny sökning
POG0087

Hållbarhet i en globaliserad värld

POG0087 Hållbarhet i en globaliserad värld, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-25

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen