Ny sökning
POG0088

Vetenskapligt skrivande och textmedvetenhet

POG0088 Vetenskapligt skrivande och textmedvetenhet, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-01-14

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Biblioteket