Ny sökning
POG0090

Designing research with impact using the Theory of Change approach

POG0090 Designing research with impact using the Theory of Change approach, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-04-01

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Ledningskansliet

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0090 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Ledningskansliet Studietakt: 25%