Ny sökning
POG0091

Education for sustainable development: Teaching for sustainability

POG0091 Education for sustainable development: Teaching for sustainability, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2022-04-01

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Ledningskansliet

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: POG0091 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Ledningskansliet Studietakt: 20%