Ny sökning
POG0093

Vetenskapligt skrivande och textmedvetenhet

Would you like to develop your skills as an academic writer? Writing is the

most important tool for communicating science, both within and outside academia.

In this online course, participants will have the opportunity to discuss their own

writing process and text tradition, as well as find strategies and tools to improve

their writing.The course will be made up of lectures and workshops, self-studies and assignments. Assignments will focus on developing the participants as writers within their own writing tradition and increase self-awareness. The course also focuses on academic English (for example language correctness and efficient writing). In addition, the course will include feedback on the participants’ writing.

Kursplan och övrig information

Kursplan

POG0093 Vetenskapligt skrivande och textmedvetenhet, 3,0 Hp

Ämnen

Other Social Science

Utbildningens nivå

Forskarnivå

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Applicants must be admitted to PhD studies.

Mål

In this course the overall objective is for participants to learn how to efficiently

communicate research in academic writing, by understanding the writing process in relation to their own writing. After completion of the course the participants will be able to:

- Explain and exemplify different writing strategies and resources for

efficient writing

- Apply text analysis to understand academic texts in general as well as

discipline-specific norms and traditions

- Discuss the value of critical reading and the peer-review process

- Identify their own writing practices and plan for how to improve as

academic writers.

Innehåll

Would you like to develop your skills as an academic writer? Writing is the

most important tool for communicating science, both within and outside academia.

In this online course, participants will have the opportunity to discuss their own

writing process and text tradition, as well as find strategies and tools to improve

their writing.The course will be made up of lectures and workshops, self-studies and assignments. Assignments will focus on developing the participants as writers within their own writing tradition and increase self-awareness. The course also focuses on academic English (for example language correctness and efficient writing). In addition, the course will include feedback on the participants’ writing.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Written and oral assignments as well as contributing to discussions in online meetings. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Biblioteket gemensamt

Kursfakta

Ämne: Other Social Science
Kurskod: POG0093 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Biblioteket gemensamt Studietakt: 20%