Ny sökning
PVG0024

Avancerad användning av Excel

PVG0024 Avancerad användning av Excel, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2013-10-16

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård