Ny sökning
PVG0025

Introduktion till programmering i R

PVG0025 Introduktion till programmering i R, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2014-01-10

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course consists of five half-day meetings with lectures and computer exercises. In addition the students are expected to do individual work in between meetings. The students will bring their own computers to work on.

Tuition fee for non SLU PhD students: 2 000 SEK.

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik