Ny sökning
PVG0033

Big data och maskininlärning

PVG0033 Big data och maskininlärning, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-10-24

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The applicants are, after approval to attend the course, requested to send a short summary with a project description focusing on type of data and goals of the studies.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik