Ny sökning
PVG0035

How to read and write a scientific paper

PVG0035 How to read and write a scientific paper, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will take place in SLU’s Centre for Veterinary Medicine and Animal Science on campus Ultuna in Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper