Ny sökning
PVG0037

Animal ethics

PVG0037 Animal ethics, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-05-10

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVG0037 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%