Ny sökning
PVG0038

Reproducibility in Research with a focus on data analysis using the program R

PVG0038 Reproducibility in Research with a focus on data analysis using the program R, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-19

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Students should bring own laptops for the exercises; students are encouraged to bring own data for analysis.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik