Ny sökning
PVG0038

Reproducibility in Research with a focus on data analysis using the program R

PVG0038 Reproducibility in Research with a focus on data analysis using the program R, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-19

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PVG0038 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%