Ny sökning
PVG0039

Construction of trial protocols for controlled clinical trials

PVG0039 Construction of trial protocols for controlled clinical trials, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-27

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will take place in SLU’s Centre for Veterinary Medicine and Animal Science on campus Ultuna in Uppsala. The course is given in collaboration with the network CAReNet, www.slu.se/carenet.

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper