Ny sökning
PVG0039

Construction of trial protocols for controlled clinical trials

PVG0039 Construction of trial protocols for controlled clinical trials, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-27

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: PVG0039 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%