Ny sökning
PVG0040

Introduction to qualitative research methods

PVG0040 Introduction to qualitative research methods, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-28

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper